Általános rendelkezések - Adatvédelem

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Pet Farm Family Kft. Magyarország Szentendre 2000 Medve u. 5. Cégjegyzékszám: 13-09-194299 bejegyezve a Budapesti cégbíróságon, közösségi adószám: HU26376488 (“Szolgáltató”), tulajdonosa és szolgáltatója a www.petfarmfamily.hu weboldalnak, aláveti magát az adatvédelemről szóló törvényi rendelkezéseknek, amelyek 2018 május 25-én léptek életbe (“Általános szerződési feltételek”).

 

KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

Az dokumentumban használt rövidítések és kifejezések jelentései, kivéve egyéb magyarázat esetén:

Polgári törvénykönyv” a hatályban lévő 89/2012 Sb., kiegészített Polgári Törvénykönyv;

Fogyasztó védelmi törvény” a hatályban lévő 634/1992 Sb., a fogyasztók védelméről szóló törvény és kiegészítései;

“Szerzői jog” a hatályban lévő 121/2000 Sb., a szerzői jogról és hozzá kapcsolódó jogokról szóló törvény és kiegészítései;

Személyes adatok védelméről szóló törvény” a hatályban lévő 101/2000 Sb., személyes adatok védelméről szóló törvény és kiegészítései;

GDPR” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) amely 2018 május 25-én lépett életbe;

Bank számla” a szolgáltató bankszámla száma: 11742087-24272694

Portál” a Szolgáltató weboldala, amely a www.petfarmfamily.hu; webcímen elérhető;

Webáruház” a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház;

Megrendelés” a Vásárló által kezdeményezett tevékenység, amely a Szolgáltató Webáruházában található termékek megvásárlására, a termékek árának megrendelés után történő kifizetésére irányul. A megrendelés megnyilvánulása a megrendelő szerződés kötése a szolgáltatóval a polgári törvénykönyv § 1731 szakasza alapján. A polgári törvénykönyv § 1820 hatálya alá tartozó szerződéses kapcsolat a Vásárló és a Szolgáltató között attól a pillanattól jön létre, amikor a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja. A Szolgáltatónak kötelessége a megrendelésben szereplő árut, melyek értékét a megrendelő a Szolgáltató felé megfizette, a vásárlóhoz eljuttatni;

Az „Vásárló“ olyan természetes vagy jogi személy, aki a szolgáltató webáruházában megrendelést eszközöl;

a „Fogyasztó“ a fogyasztó védelmi törvény § 2 (1) bekezdése szerint olyan természetes személy, aki a megrendelést nem üzleti, hanem saját céllal véglegesíti;

"Szerződés" a polgári törvénykönyv § 1820 szakasza szerint a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló között jön létre, és amelyek célja egy adásvétel lebonyolítása a webáruházból amely a megrendelt termékek Vásárló által történő megfizetésével realizálódik.

"Elállási nyilatkozat" egy olyan űrlap, amely megtalálható a szolgáltató portálján, és a polgári törvénykönyv § 1829 szakasza szerint az elállási jog gyakorlására használható.

 

III. MEGRENDELÉS

A webáruház Szolgáltatója különböző árukat kínál különböző árakon a potenciális Vásárlók felé megvásárlásra. Minden a webáruházban bemutatott termék és szolgáltatás ára végleges, kivéve ha a terméket különleges kérés alapján rendelik meg (például bizonyos összetevők kihagyása vagy hozzáadása stb.) Ebben az esetben az ár alapja a Vásárló és a Szolgáltató közötti külön megállapodás.

Ez a felajánlás nem kötelező a Szolgáltató felé, a Szolgáltató nem köteles ilyen speciális esetekre szerződni a Vásárlóval. Az online áruház olyan felhasználóbarát felületet biztosít, amely a látogatót végigvezeti a rendelési folyamaton.

A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, amelyet a Szolgáltató a Vásárló részére e-mailben megküld. A szerződés tárgya a következő : 1.) A Vásárló kötelezettsége, hogy a megrendelt árut kifizesse a Szolgáltató részére, ugyanakkor 2.) a Szolgáltató kötelessége, hogy a megvásárolt és kifizetett termékeket a megállapodásnak megfelelő módon kiszállítsa az Vásárló részére.

Szolgáltató, mint eladó, fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a szerződéskötést a Vásárlóval, abban az esetben, ha a az korábban tudatosan és szándékosan megsértette a szerződési feltételeket.

Megrendelés során az "Elfogadom az általános szerződési feltételek" mező kipipálásával, az ügyfél kijelenti, hogy elfogadja és tudomásul veszi az általános szerződési feltételeket.

 

RENDELÉS LEMONDÁSA ÉS A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést visszavonni és a szerződéstől elállni mindaddig, amíg a Szolgáltató a megrendelést meg nem erősítette, vagy ameddig a fizetést a Szolgáltató nem dolgozta fel. A Vásárló nem szakíthat meg olyan megrendelést, amely már ki lett fizetve. A megrendelés visszavonásához írásos értesítést kell benyújtani szolgáltató a hello@petfarmfamily.hu címére, a levélben pedig közölni kell a megrendelés részleteit.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy teljes mértékben töröljön egy megrendelést, amennyiben az adott terméket már nem gyártja, vagy gyártása, összetevői jelentős mértékben megváltoztak vagy ha a Vásárlót nem tudja elérni (például hiányos adatok megadása esetén) Amennyiben az előzőekben leírt helyzet áll fenn, a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, amennyiben lehetséges és ha a Vásárló már kifizette a vételárat, akkor a Szolgáltató 15 munkanapon belül visszafizeti azt részére.

A Fogyasztó szerződéstől való elállás eljárását a polgári törvénykönyv § 1829. rendelkezései szabályozzák.

A Fogyasztók szerződéstől való elállási jogukkal indoklás nélkül élhetnek 14 napon belül. Ez nem érinti azokat az eseteket, amelyeket a polgári törvénykönyv 1837. §. szabályoz, s amelyekben a Fogyasztó nem mondhatja fel a szerződést.

Elállás esetén az Fogyasztó és a Szolgáltató kötelesek haladéktalanul visszaszolgáltatni a másik félnek a termékeket illetve a vételárat. A megvásárolt áruk visszaküldésének költségeit kizárólag a Fogyasztó viseli. Amennyiben a Fogyasztó visszaküldi a megvásárolt termékeket a Szolgáltató részére, köteles a hozzá tartozó dokumentumokat is elküldeni. A polgári törvénykönyv 1833 cikkelye alapján a Szolgáltató csak a visszaküldött áruk értékét köteles megtéríteni.

Ha a Fogyasztó élni szeretne a szerződéstől való elállás jogával, erről tájékoztatnia kell a Szolgáltatót a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A Szolgáltató írásbeli tájékoztatása történhet a hello@petfarmfamily.hu címre küldött e-mailben, vagy a Szolgáltató címére küldött normál postai levélben. Szerződéstől való elálláshoz a Fogyasztó használhatja a megrendelés visszavonási nyomtatványt, mely elérhető a szolgáltató portálján. A Fogyasztó köteles elküldeni a terméket, amelyek a Szolgáltatóval kötött a szerződés tárgyát képezték. A Fogyasztó viseli az áruk visszaküldésének költségét. A visszaküldött áru kézhezvételét követően a Szolgáltató a Fogyasztó részére elküldi az áru vételárát, amennyiben a Fogyasztóval nem egyeznek meg másképp. A szerződéstől való elállás esetén a termékeket más termékekre is lehet cserélni, erről külön kell, hogy a Fogyasztó és a Szolgáltató egyeztessen. Az esetleges árkülönbséget rendezni kell.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vásárló köteles megfizetni a megrendelt termékek árát, beleértve a kapcsolódó díjakat (szállítás, csomagolás stb.) és a szolgáltató mindaddig nem köteles elindítani a kiszállítást, amíg a vásárolt áruk értéke meg nem érkezett hozzá.

A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat a rendelés során:

a/ készpénzes utánvétes fizetés - A Vásárló a futárnak a csomag átvételekor fizeti meg a vételárat

b/ bankkártyás fizetés

c/ banki átutalás - a vevő a Szolgáltató bankszámlájára elutalja a megrendelt termékek vételárát Eladó bankszámla száma: OTP Bank: 11742087-24272694 a vevő köteles a megjegyzés rovatban megadni a rendelés számát.

 

GARANCIA ÉS A KÖVETELÉSEK

A Szolgáltató köteles garanciát vállalni az általa eladott termékek minőségéért a garanciális időn belül a polgári törvénykönyv rendelkezései szerint. Amennyiben a Vásárló egyben Fogyasztó is, a Szolgáltató feladata az esetleges hibák elhárítása is a polgári törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény értelmében.

A Vásárló jogai érvényesítése érdekében köteles késedelem nélkül írásban értesíteni a Szolgáltatót a hello@petfarmfamily.hu címen A Vásárló köteles feltüntetni a rendelésszámot, cikk nevét, rövid leírását, a hibát, a körülményeket, amelyek alapján a hibák megjelentek, és az előnyben részesített kártérítést. A Vásárló köteles következetesen és őszintén ábrázolni a a hibás pontokat, az előző mondat szerint.

A Szolgáltató 24 hónapig tartó garanciát nyújt az általa értékesített termékekre, amennyiben másképpen nincs megadva. A jótállás azt garantálja, hogy a termék a szokásos céljának megfelel a megadott időtartamban, illetve ezen időszak alatt megőrzi szokásos tulajdonságait.

A garancia az áru kézhezvételét követő napon kezdődik. A Vásárlótól elvárható, hogy megvizsgálja az árut kézhezvételekor. Javasolt, hogy a Vásárló elolvassa a használati utasítást és a jótállás feltételeit.

A Vásárló a garanciális időn belül sem jogosult kártérítésre a használat során keletkező kopás miatt, illetve romlandó áru esetén.

A Vásárlót a panasztételi eljárás befejezése után azonnal értesítik a panasz eredményéről.

Ezen szakasz rendelkezéseit a szállított áruk jellege szerint kell értelmezni.

 

VII. A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A készleten lévő termékek rendszerint a Megrendelés visszaigazolását követő három munkanapon belül kiszállításra kerülnek. A Vásárló tájékoztatása a szállítási költségekről a Megrendelés folyamatában megtörténik. A Vásárló a várható kiszállítási dátumról e-mailben kap értesítést.

A Vásárlónak az alábbi szállítási módszerek között van lehetősége választani:

a/ GLS futárszolgálat

b/ egyéb listán szereplő futárszolgálat

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a csomagot, az a Szerződés megszegését jelenti. A vásárló tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a Szolgáltató követeléssel állhat elő a szállítás költségeinek fedezésére. Abban az esetben, ha Vásárló hibája miatt a csomagot ismételten ki kell kézbesíteni, vagy amennyiben a két fél más szállítási megoldásban egyezik meg, a Vásárló köteles megtéríteni az ismételt kiszállítással vagy az egyéb módon történő kiszállítással kapcsolatosan felmerülő költségeket.

A Vásárlótól elvárható, hogy kézbesítés után ellenőrizze a kézbesített áruk mennyiségét, minőségét.

A Vásárló és a Szolgáltató megállapodhat egyedi szállítási módról is. Az ilyen megállapodást e-mailben szükséges egyeztetni és jóváhagyni.

 

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

A személyes adatok védelméről szóló törvénnyel és a GDPR megfeleléssel kapcsolatosan az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szállítási címként megadott személyes adatait egy külön dokumentumban (a dokumentum neve: személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult) tároljuk hírlevelek küldése céljából.

A GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja alapján az olyan személyes adatok kezeléséhez, amelyek szükségesek a két fél szerződéséhez, nem szükséges hozzájárulást kérni és adni. Abban az esetben, ha a Vásárló természetes személy, ezek az adatok a név, lakcím és az e-mail cím. Abban az esetben a Vásárló jogi személy vagy vállalkozó, a szükséges adatok közé tartozik az üzleti neve, jogi cím, regisztrációs száma, ADÓSZÁMA és e-mail címe.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Általános szerződési feltételek kizárólag a Szolgáltató és a Vásárló közötti kapcsolatokra érvényesek és a Magyar Köztársaság törvényei szabályozzák.

Általános szerződési feltételeknek a megrendelés napján, a portálon elérhető verziója érvényes, amennyiben nincs egyéb írásos megállapodás. Amennyiben a Vásárló az általános szerződési feltételek megváltozása után véglegesíti rendelését, akkor ezzel egyidejűleg egyetért a változással. A Szolgáltató fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek megváltoztatására. A változás nem érintheti negatívan a Vásárlók érdekeit.(más szóval: a vásárláskor érvényben lévő általános szerződési feltételek tekinthetők érvényesnek)

A Vásárlók és a Szolgáltató szerződéses viszonyát, amely még az általános szerződési feltételek hatályba lépését megelőzően jött létre, általános szerződési feltételek szabályozzák. Minden meglévő Ügyfél értesítést kap erről.

Ha ezen feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Szolgáltató és az Vásárló vállalja, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett egy új rendelkezésben állapodnak meg, amely szándékát tekintve közelít az érvényben lévő általános szerződési feltételekhez.

A Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket az áruk megvásárlásával.